Rodo

Administratorem Twoich danych jest DK Jacek Jędrusiak z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5993107526, REGON: 380640877.